Babalik ka upang muling umalis o aalis ka upang muling bumalik?

 

Bumabalik ka na naman at nagtatanong kung may pag-asa pa.

Mula nang ako’y iwan mo, mag-dadal’wang taon na.

Alam mong nasasaktan pa ako at mahina ka pa.

Pero nais mong muli ay subukan kahit alam mong di mo kaya.

 

Di mo ko kailangang pilitin dahil pinipili kita.

Di mo ko kailangang habulin dahil hinahabol kita.

Di mo ko kailangang suyuin dahil inaasam kita.

Di mo ko kailangang ilapit sa Ama dahil pinagdarasal kita.

 

Pinagdarasal ko na lisanin ako ng bawat sakit na dulot mo

Na pakawalan ako ng kahapong sa isip ko lamang nabuo

Na makalaya ka sa pagiging duwag at sa lahat ng takot mo

Dahil kahit gaano pa kasakit ikaw ang pipiliin ko.

 

Pipiliin kita kahit natatakot ako sa bawat pagbalik mo.

Dahil tuwing babalik ka ay bigla ka ulit lumalayo.

Pipiliin kita kahit wala kang balak manatili sa tabi ko.

Dahil kahit sa pag-alis mo ay may pag-asang babalik ka upang saktan ako.

 

© kyuchi, 2014

___

 

“Ang iyong pagbalik ay muli kong pagkalunod.

Ngunit hindi na ako magpapaanod sa iyong alon,

Sapagkat natuto na akong lumangoy

…palayo sa’yo.”

 

© kyuchi, 2018