Hindi ang paglakad palabas ng pinto

Ni ang pagkawala ng pakialam sa mundo.

 

Hindi ang tuluyang pagbitaw

Ni ang pagpiling umayaw.

 

Hindi ang pagpumiglas sa sakal

Ni ang malakas na sigaw.

 

Ang tunay na paglaya

ay ang kampanteng paghinga.

 

© kyuchi, 02.07.2018

 

____

 

This piece is inspired from ‘Walking out: chasing dreams and living on purpose‘.