Ang pahinang ito

ay magsisilbing lathalaan

ng mga tulang aking naisulat

at aking isusulat.

___

Sumainyo ang sakit at pagmamahal.

grayscale picture of two people go on fishing

___

Babalik ka upang muling umalis o aalis ka upang muling bumalik?

Pipiliin kita kahit wala kang balak manatili sa tabi ko.

Dahil kahit sa pag-alis mo ay may pag-asang babalik ka upang saktan ako.

Read more…

photo of man on the beach

 

___

 

Paglaya

 

Ang tunay na paglaya

ay ang kampanteng paghinga.

Read more…

sea sunset bird flying

___